Lista: Branschorganisationer för olika hantverkare

En lista över branschorganisationer kopplade till hantverkare av olika slag, från byggare till plåtslagare till målare till värmepumpsfirmor, och många fler.

Du kan hoppa direkt till branschorganisation för hantverkare inom: Bergssprängning | Badrum och Kök | Borrfirmor | Byggfirmor | FönsterfirmorGolvläggare | Isolering | Målare | PlattsättarePlåtslagare | Snickare | Takfirmor | Trädgård/anläggning | VVSVåtrumVärmepumpar

Att kontakta en branschorganisation är ofta ett bra sätt att kolla upp de hantverkare och byggfirmor du begär in priser från. Att vara ansluten till en sådan organisation är inte ett måste, men kan ofta vara en av flera viktiga signaler om att ett företag är seriöst och kompetent. Kom ihåg att alltid komplettera bakgrundskontrollen av dina tänkta entreprenörer genom att begära deras organisationsnummer (som du kan kolla upp på t.ex. Allabolag.se för att se att företaget är seriöst) samt ta in referenskunder som företaget tidigare utfört arbeten åt.

Här är listan över branschorganisationer (alfabetisk ordning, använd snabblänkarna i första stycket om du vill ha hjälp med navigationen). Diskutera också gärna ämnet på vårt forum för allt byggrelaterat.

Bergsprängningsentreprenörernas Förening

Medlemsföretag som utför sprängarbeten, allt från mindre bergssprängningar på privata tomter till större uppdrag är ofta medlemmar i BEF.

Lämpliga att kontakta: Om du ska anlita en entreprenör för sprängarbeten och vill säkerställa att företaget är medlemmar i BEF.

Hitta företag som utför sprängarbeten: Begär offerter från bergssprängningsföretag via Markproffs.se.

Webb: www.bef.nu

Byggkeramikrådet

Inom Byggkeramikrådet samlas främst företag, små som stora, som sysslar med kakel, plattsättning och andra relaterade hantverkaruppdrag. Då deras medlemmar sysslar mycket med våtrumsarbeten där det är extremt viktigt att alla riktlinjer följs så tillhandahåller BKR mycket utbildningar och handböcker om just hur våtrumsarbeten ska utföras.

Webb: www.bkr.se

Lämpliga att kontakta: När du vill veta att hantverkaren som ska bygga eller renovera ditt badrum eller kök, eller annat våtrum, vet hur man gör det på ett sätt som inte leder till framtida fuktskador.

Hitta plattsättare eller badrumsfirmor: Seriösa företag som utför olika former av renoveringar och kakelarbeten hittar du på Badrumsproffs.se, där får du offert från upp till fem olika företag i ditt område – helt utan kostnad eller köpkrav.

Geotec

Geotec, som tidigare hette Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, stöttar och utbildar företag som utför borrarbeten inom byggbranschen, för installationer av bergvärme, utvinning av gas, eller annat relaterat till borrning.

Lämpliga att kontakta: Geotec kan ofta svara på frågor om borrfirmor och ge allmänna råd kring borrarbeten.

Hitta borrfirmor: För just borrning av borrhål för bergvärmepump rekommenderas kostnadsfria tjänsten Bergvärme-Info.se.

Webbwww.geotec.se

Glasbranschföreningen

Hantverkare i både små enmansfirmor eller i större byggföretag som arbetar med fönster och annat glasarbete kan vara medlemmar i Glasbranschföreningen. Det rör sig alltså om allt från glasmästare till hantverkare som utför fönsterbyten, installerar takfönster eller glasar in verandor och uterum.

Webbwww.gbf.se

Lämpliga att kontakta: Om du anlitar hantverkare för fönster- eller glasarbete och vill höra om de är anslutna till GBF samt vad det i så fall innebär.

Hitta fönsterfirmor: Fönsterproffs.se låter dig gratis och utan köpkrav begära in priser från max fem olika fönsterfirmor i ditt område. En bra start för att vaska fram den bästa offerten för ditt glasjobb eller fönsterbyte.

Golvbranschen

Golvbranschen, förkortas ofta GBR, är en medlemsorganisation för golvläggare och hantverkare som sysslar med olika golvarbeten.

Lämpliga att kontakta: Om du ska lägga ett helt nytt golv, riva ett gammalt, renovera, eller på anant sätt vill kolla upp ett företag som utför golvarbeten..

Hitta golvläggare: För att enkelt och gratis kunna jämföra priser från olika golvläggare och hantverkare kan du pröva Proffsbyggare.se. Du fyller i ditt önskade arbete, sen går din förfrågan till upp till fem olika golvfirmor och snickare i ditt område.

Webb: www.golvbranschen.se

Målaremästarna

Alla typer av målerifirmor samlas i branschorganisationen Målaremästarna. Allt från mindre entreprenörer som utför jobb inom målning, tapetsering och fasadmålning hos privatpersoner, till större företag som dessutom utför måleriarbeten på större fastigheter och av mer avancerad typ, t.ex. brandskyddsmålning.

Webbwww.maleri.se

Lämpliga att kontakta: När du väljer mellan olika målarfirmor och vill veta om de är medlemmar hos Målaremästarna, som ett led i att säkerställa att du har att göra med seriösa företag. Kom dock inte ihåg att alla seriösa målare är medlemmar i branschorganisationen men många är det.

Hitta målare: För att komma i kontakt med målare i din kommun kan du gratis plocka in upp till fem offertförslag från olika målerier hos Proffsmålerier.se. Börja där och jämför för att hitta rätt målare till just ditt hem eller din fastighet.

Måleriföretagarna

Detta är en mindre organisation som likt Målaremästarna samlar måleriföretag över hela landet, målare som gör allt från tapetsering och inredningsmåleri till utvändig målning och våtrumsmålning. Hette tidigare Sveriges Måleriföretagares Samorganisation.

Webbwww.maleriforetagarna.se

Lämpliga att kontakta: När du vill veta om de målare du begär in priser från är medlemmar i Måleriföretagarna eller inte. Att vara medlem i en branschorganisation eller inte är inte den enda faktorn du ska titta på när du anlitar hantverkare, men det kan vara en av flera signaler åt rätt håll.

Hitta målare: Manuellt granskade medlemsföretag i Proffsmålerier.se kan du kostnadsfritt ta in upp till fem offerter från för att sedan granska och jämföra i lugn och ro.

Plåtslagarnas riksförbund

Samlar företag som sysslar med takläggning av plåttak och plåtslagare som utför andra typer av plåtarbeten och närliggande sektorer såsom ventilation och lättbyggnad (stål). Idag är man organiserade i bolaget Entreprenörföretagen, som ägs av Plåtslagarnas Riksförbund.

Webbhttp://www.entreprenorforetagen.se

Lämpliga att kontakta: När du ska anlita en takfirma för arbete med att reparera eller lägga nytt plåttak, eller av annan anledning behöver anlita en plåtslagare.

Hitta takfirmor: Behöver du komma i kontakt med takfirmor/plåtslagare för arbete med plåttak kan du gratis ta in offerter från seriösa företag på Taklaggare.se.

Svensk våtrumskontroll

Hos Svensk Våtrumskontroll samlar man företag som utför hantverkaruppdrag med inriktning på våtrumsarbeten. Man företräder sina medlemsföretag samt utbildar och certifierar med syfte att fler lyckade entreprenader vid arbeten i badrum, kök och andra våtrum ska genomföras i Sverige.

Webbwww.gvk.se

Lämpliga att kontakta: För frågor om våtrumsarbeten i allmänhet eller specifika frågor om ett enskilt medlemsföretag som utför arbeten i våtrum. betänk dock att GVK samlar andra större organisationer snarare än direkta medlemsföretag.

Hitta våtrumsbehöriga hantverkare: Om du ska renovera eller bygga nytt badrum är gratistjänsten Badrumsproffs.se en bra start för att ta in priser och jämföra dessa.

Svenska Värmepumpföreningen

I Svenska Värmepumpföreningen, eller SVEP, samlas värmepumpsinstallatörer och återförsäljera av värmepumpar. Det kan handla om allt från mindre företag specialiserade på exempelvis luftvärmepumpar eller bergvärme, eller större företag verksamma över hela landet som installerar allt från luft/vatten-värme till jordvärme eller bergvärmepumpar.

Webbwww.svepinfo.se

Lämpliga att kontakta: En värmepumpsinstallation kostar ofta många tusenlappar och därför är det klokt att höra med SVEP om de företag du har kontakt med är medlemmar eller inte. Begär alltid referenser från installatörerna för att höra med deras tidigare kunder om hur pass nöjda de är.

Hitta värmepumpsfirmor: Genom att gratis kontakta fem olika installatörer av värmepumpar hos Bergvärme-Info.se kan du få en ”rättvis” prisbild på din installation, och sedan skriva avtal med den som kommer med bäst anbud.

Sveriges Byggindustrier

byggfirmor branschorganisationer
Hitta rätt branschorganisation för hantverkarna du anlitar.

En bred branschförening för byggfirmor och specialiserade entreprenörer inom bygg- och entreprenad. SB är i sin tur kopplade till mindre branschföreningar för olika sektorer, några exempel är Riv- och saneringsentreprenörerna, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening och Undertaksföreningen.

Webbwww.bygg.org

Lämpliga att kontakta: Om du tar in prisförslag från byggare kan du du kontrollera ifall de är medlemmar i denna eller någon annan branschorganisation som ett led i att hitta den bästa, mest prisvärda och mest seriösa byggaren bland de olika företag du väljer mellan.

Hitta byggfirmor: För små och stora byggprojekt är det alltid smart att jämföra offerter och priser innan du anlitar en byggare. Ett sätt att gratis och enkelt göra detta är via offerttjänsten Proffsbyggare.se (fungerar över hela landet).

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund

Som hörs på namnet är Sveriges Skorstensfejares Riksförbund en branschorganisation för de företag som utför skorstensarbeten, men även bredare områden såsom uppvärmningsekonomi och ventilationsarbeten i allmänhet.

Webb: www.skorstensfejare.se

Lämpliga att kontakta: När du behöver ett företag för att skorstenen behöver fejas, repareras eller annat arbete relaterat till ventilation i hemmet ska utföras.

Swedisol

En sammanslutning av fyra stycken isoleringsföretag, dock bara tillverkare av isoleringsmaterial (närmare bestämt Isover, Rockwool, Paroc och Ecophon). Alltså ingen direkt branschorganisation för dig som är på jakt efter företag som utför tilläggsisolering eller liknande.

Webbwww.swedisol.se

Hitta isoleringsföretag: Om det gäller en isolering runt en husgrund eller källare kan du ta in flera olika offerter från professionella markentreprenörer genom Markproffs.se. Är det en invändig isolering såsom tilläggsisolering av vinden eller motsvarande kan du hitta kunniga entreprenörer inom isolering via Proffsbyggare.se.

VVS Företagen

VVS Företagen samlar ungefär 1 450 entreprenörer i olika storlekar som arbetar med värme, ventilation och sanitet. Medlemsföretagen kan alltså vara allt från rörmokare till värmepumpsinstallatörer till andra typer av hantverkarfirmor.

Webbwww.vvsforetagen.se

Lämpliga att kontakta: När du anlitar ett företag för VVS-arbeten, till exempel vid en renovering av badrum, kök eller annat våtrum, eller arbeten som påverkar energiförbrukning och värmeförbrukning i hemmet.

Hitta VVS-företag: Du kan kostnadsfritt komma i kontakt med och jämföra offerter från seriösa företag som utför olika VVS-arbeten via någon av de gratistjänster som finns tillgängliga online. Några exempel är: Bergvärme-Info.se (företag inom bergvärme, luft/vatten, pellets med mera), Badrumsproffs.se (badrumsrenoveringar, stambyten), Proffsbyggare.se (hantverkare för små och stora byggjobb eller renoveringar).

Tak- och tätskiktsentreprenörerna

Hos Tak- och tätskiktsentreprenörerna är stora och små takfirmor medlemmar. Både mindre nischade företag som kanske sysslar med en viss typ av tak (tegel, plåt, papp, betong, med mera) eller större byggfirmor som utför alla möjliga takarbeten, samt generella byggarbeten med tätskikt.

Webbwww.tib.se

Lämpliga att kontakta: När du ska utföra en takomläggning, takreparation eller lägga ett helt nytt tak på ditt hus eller din sommarstuga. Hör om takfirmorna du har kontakt med är medlemmar.

Hitta takläggare: Oavsett material eller omfattning av takarbetet kan du enkelt ta in prisuppgifter från upp till fem lokala takfirmor via tjänsten www.taklaggare.se.

Trä- och Möbelindustriförbundet

Entreprenörer, allt från enmansföretag till stora koncerner, som arbetar med snickeri, bygge av trähus, renovering med fokus på trä, inredning med mera samlar sig i Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF), en branschorganisation för de hantverkare som specialiserat sig inom området trä och/eller möbler.

Webbwww.tmf.se

Lämpliga att kontakta: Innan du skriver på ett hantverkaravtal (se vår gratis avtalsmall) kan du höra av dig till exempelvis TMF för att se om företagen du väljer mellan är anslutna eller inte och vad deras medlemskap innebär.

Hitta snickare och byggfirmor: Ska du utföra snickeriarbeten eller bygga nytt hus eller en utbyggnad med hjälp av hantverkare kan du gratis och smidigt få offertförslag från Proffsbyggare.se, som listar seriösa snickare över hela landet.

Trädgårdsanläggarna i Sverige

Entreprenörer, trädgårdsmästare och markföretag som utför större trädgårdsarbeten samlas i Trädgårdsanläggarna i Sverige. Företagen kan syssla med allt från planering och ritning av trädgårdar, till anläggning, grävning och plantering, till praktiskt trädgårdsarbete.

Webb: www.staf.se

Lämpliga att kontakta: Vid större anläggningsarbeten där du vill kontrollera huruvida ett företag är medlemmar i Trädgårdsanläggarna.

Hitta trädgårdsanläggare: För större anläggningsarbeten, grävarbeten och liknande rekommenderar vi att du smärtfritt och kostnadsfritt begär in offerter via Markproffs.se (har entreprenörer i hela Sverige).

Övriga branschorganisationer med koppling till arbeten som rör hus och hem:

Skriv gärna på vårt forum om du har frågor eller tips på andra branschorganisationer.