Kontrollansvarig ett måste för bygglov

En kontrollansvarig är certifierad som en person som kan se till att ett byggprojekt eller renovering följer de nödvändiga lagar och riktlinjer som projektet kräver och som jobbar nära byggherren.

Sedan den 1 juli 2013 gäller numer att den som har rollen som kontrollansvarig måste vara certifierad av ett av de företag som utför certifieringar (DNV, Kiwa Swedcert eller SP Sitac). För att få denna certifiering krävs utbildning inom relevanta områden eller att du på annat sätt kan påvisa att du har tillräcklig arbetslivserfarenhet. Vill du veta mer kan du till exempel ta Sitacs test för den som vill bli kontrollansvarig. Här är ett annat företag, Byggutbildarna, som också utbildar kontrollansvariga.

Vad gör en kontrollansvarig vid ett byggprojekt?

Oavsett om du som privatperson bygger hus själv eller anlitar hantverkare för ditt byggprojekt eller din renovering så måste en kontrollansvarig finnas.

Den som är byggherre, oftast du som utför jobbet själv eller beställer tjänst av byggare, ska utse en kontrollansvarig för alla byggarbeten som kräver bygglov. Mindre projekt behöver alltså inte en kontrollansvarig.

Denna person tar ett övergripande ansvar för att de delkontroller av arbetet som behöver göras faktiskt också utförs och sker på korrekt sätt. Lite förenklat kan man säga att byggherren ser till att allt byggande sker enligt gällande lagar och regler, och den kontrollansvarige följer upp för att se att byggherren skött sitt jobb.

kontrollansvarig
Ett husbygge omfattar ofta allt från markarbeten till måleri, en kontrollansvarig krävs för att hålla koll på projektkvaliteten rakt igenom bygget.

Eftersom den kontrollansvarige numer alltså måste vara certifierad enligt vad som föreskrivs i Plan- och bygglagen (se mer om denna och andra bygglagar här) så är det oftast en person som utför en tjänst du betalar för. Antingen anlitar du den kontrollansvarige på egen hand, eller så hjälper den ansvariga entreprenören för ditt bygge till med att tillsätta en sådan.

Oavsett tillvägagångssätt ska du utnyttja att du har en kvalificerad resurs att ställa frågor till, rådfråga om olika lösningar och allmänt ”bollande” av idéer och tankar.

Kostnad för att anlita en kontrollansvarig

Vad kostnaden blir för att köpa tjänster av en certifierad kontrollansvarig varierar mycket på hur stort bygget eller renoveringen som ska granskas är. Men även för mindre projekt som kräver bygglov kan du anta att kostnaden för kontrollansvarig sällan understiger 10 000 kronor.

För större arbeten såsom att bygga hus, tillbyggnader eller omfattande renoveringar brukar du kunna anta att en dryg procent, upp till två procent, av projektets totala värde är vad du får betala för den kontrollansvarige. Så om du genomför ett husbygge som kostar dig 1 500 000 kronor kan du anta att den kontrollansvarige kostar dig mellan 15 000 – 30 000 kr.

För att få ett så bra avtal som möjligt bör du jämföra några olika anbud. Testa att höra med byggfirman du anlitar, med kommunens tjänstemän, och gör egna efterforskningar. Då ökar chansen att hitta rätt ansvarig person till ett rimligt pris.

Alltså gäller det vanliga mantrat: ”Ta alltid in flera offerter och jämför pris”. För att göra detta om du vill ha tag på seriösa byggfirmor, entreprenörer och hantverkare rekommenderas vår partner Proffsbyggare.se (gratis tjänst som är aktiv i hela landet).

Måste jag alltid anlita kontrollansvarig?

Generellt är det bygglovet som styr – om ditt projekt kräver bygglov så behöver du ha en kontrollansvarig på plats. Om ditt projekt inte kräver bygglov kan du oftast anta att du slipper kontrollfunktionen, men vill du veta med säkerhet bör du höra av dig till byggnadskontoret eller motsvarande instans i din kommun för att få ett klart besked.

Det kan också vara en klok idé att kontakta branschorganisationen som bäst matcher ditt bygge eller din renovering för att höra vad de har för råd kring kontrollfunktionen vid ditt projekt.

Information om den kontrollansvariges roll från Boverket:

Tillbaka till startsidan för Byggförmedling.