Takskottning

Takskottning_takläggare_taklaggare.se_takröjning_istappar_isblock_höghöjdsarbeten_takfirmor_byggförmedling_byggformedling.com

Nu är vintern här med besked. Snön vräker ner i stora delar av Sverige och varningar för snökanoner går varmt i dagspressen och på löp. Något varmare temperaturer på dagen skiftar till minusgrader på nätterna och skapar hala vägar och inte minst is och istappar på taken. Är du fastighetsägare så har du ett sort ansvar gentemot person eller egendom (bilar och så vidare) som kan skadas av nedfallande istappar och isblock som kan falla ned från fastigheten du äger. Det kan bli dyrt om du inte sköter din takskottning. Vi samarbetar med Takläggare.se som är en offerttjänst där du kan göra en kostnadsfri offertförfrågan för takskottning för din fasthet, du hittar den här!

Det finns många takfirmor som är professionella med stor kunskap och respekt för säkerhetsfrågor kring takskottning på vintern som du kan anlita. Dels så är de utbildade inom höghöjdsarbete och lägger stor vikt vid att göra ett bra jobb och säkerhetsställa din fastighet från istappar, isblock och stora mängder snö från att falla ner på marken.

Varje vinter läser och hör vi om olyckor som sker till följd av fastighetsägare som snålar in på taksskottning och inte tar olycksrisken på allvar. Det är inte bara oansvarigt och förkastligt, det ger även en fingervisning om hur fastigheten sköts i allmänhet och kan bli en riktigt dyr historia och ett onödigt gnagande sår på ditt samvete.

Det finns flera olika lösningar på hur takskottningen sker. Exempelvis finns det takfirmor som tar ett helhetsansvar och tar över allt som har med snöröjningen att göra, då är det även de som inspekterar och beslutar om när det är dags för ny röjning efter snöfall, när istappar och block bildats och så vidare. Även vid olycksfall på person och egendom eller när de själva skulle råka ut för en olycka vid arbetet. Det finns även avtal där du som fastighetsägare har ansvaret och snöskottarna kommer och röjer taken när du tycker att det är dags.

Ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 § andra stycket, som säger bl. a. Följande: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”

Anlita grannen, eller seriös hantverkare?

Utöver den stadigt minskande mängden svartarbetande hantverkare (tack för det ROTavdraget!) så lockas många att ta hjälp av en hantverkare som kanske inte har ett riktigt företag i botten – de saknar s.k. ”F-skatt”. Man kanske anlitar grannen eller en vän istället. Detta går att göra men det finns problem med det, inte minst innebär det krångel för kunden som formellt sett blir arbetsgivare för den man anlitat. Vi har skrivit lite mer om detta här: Allt om att anlita hantverkare utan f-skatt. Mycket nöje!

Förresten, missa inte diskussionen om pris på färdigställandeskydd på vårt forum.

Fortsatt debatt kring byggfelsförsäkringen

Vi har skrivit rätt omfattande guider kring byggfelsförsäkringen och annat som berör den som bygger och renoverar ur försäkringssynpunkt. Nu har SVT gjort några riktigt sevärda inslag kring frågan om byggfelsförsäkringen, och om den verkligen fungerar. Problemet är att väldigt få verkar få ut några pengar och försäkringsgivarna gör storvinster.

De tar även upp några konkreta exempel på husägare som drabbats av fuktskador i husgrunden och som trängt sig in i huset, med allvarliga hälsorisker som följd. Ändå har inte byggfelsförsäkringen fallit ut. Rätt märkligt tycker vi…

Här är mer läsning i frågan:

  1. Vår guide till byggfelsförsäkring och vår guide till färdigställandeskydd.
  2. Ett av SVT:s inslag (se fler till höger om klippet). Du hittar även klippet här nedanför om du vill kolla direkt här på Byggformedling.com.
  3. Försäkringsbolaget Gar-Bos replik till SVT:s inslag. Se även debatten på deras Facebooksida.
  4. Dessutom intressant att bostadsministern tidigare öppnat upp för att ta bort byggfelsförsäkringen.


Intressant även att se undantagsreglerna som försäkringsbolagen kommer med, här är några av de undantag som bolagen friskriver sig för att slippa täcka:

  • Fel eller skada, som har upptäckts eller borde ha upptäckts före eller vid godkänd slutbesiktning eller otillräckligt åtgärdande av sådant fel eller skada.
  • I fråga om småhus – fel eller skada som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar enligt 59 § konsumenttjänstlagen ersätts endast om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.
  • I fråga om flerbostadshus – fel eller skada som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar ersätts endast om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.
  • Försäkringshavarens kostnader för avhjälpande av fel eller skada innan anmälan till försäkringsbolaget är gjord och åtgärden är godkänd av försäkringsbolaget.
  • Kostnad för skada och avbrott i rörelse eller ersättning för inkomstförlust.

Vad tycker du, bör byggfelsförsäkringen fortsätta vara ett krav för större byggen även för privatpersoner?

Senaste nytt om byggfelsförsäkringen: nu avskaffas den?

Vi har i dagarna publicerat en heltäckande genomgång av byggfelsförsäkringen, detta omtvistade krav för den som bygger hus eller gör andra större byggnationer i privat regi. Just nu utreds än en gång frågan på högsta nivå, sist den utreddes så beslutades att obligatoriet skulle vara kvar efter inrådan av bland annat försäkringsbolagen i fråga (Gar-Bo och Bostadsgaranti).

Frågan är så vitt vi förstår fortfarande under utredning av regeringens utredare Björn Hedlund, och vi ser med spänning fram emot vad resultatet blir. I den senaste redovisningen av utredningen verkar det som att obligatoriet blir kvar men vi är definitivt inte säkra på att det kommer vara så på längre sikt.

 

 

Byggförmedlingsbloggen öppnar upp

Här på bloggdelen av Byggformedling.com kommer vi blanda korta och långa inlägg där vi både kommer med byggtips, analyserar nyheter på byggmarknaden och väcker frågor kring byggen; både den som fixar på egen hand och den som tar in byggfirmor.

Kommentera gärna med förslag på vad du vill läsa mer om. Mycket nöje!