Byggherre – så funkar det

Byggherrens ansvar och roll. Den som ansvarar och leder ett byggprojekt eller renovering är byggherre. Oavsett om du står för arbetet själv eller anlitar en hantverkare, målare, snickare, takläggare eller annan entreprenör så är du byggherre över projektet.

Teoretiskt så räcker det med att du slår upp ett plank på tomten för att du ska kunna kallas byggherre för projektet, men i praktiken används termen oftast vid större arbeten såsom bygge av hus, tillbyggnader, omfattande renoveringar, takomläggning, markarbeten och liknande.

Krav på dig som byggherre

Enkelt uttryckt kan man säga att byggherrens främsta ansvar är att se till ett ett bygge eller annat arbete på hus eller tomt följer nödvändiga lagar och föreskrifter. Till exempel:

Plan och Bygglagen

I denna samlas mängder av regler och lagar som på ett eller annat sätt reglerar hur och var du får bygga i Sverige. Den styr också vad svenska kommuner har för riktlinjer att förhålla sig till när de sätter sina egna byggregler för sina kommuninvånare. I Plan och Bygglagen (se hela lagtexten här) används också begreppet ”egenkontroll” vilket innebär de saker du som byggherre måste hålla koll på och de regler du måste följa. Dessa egenkontroller kan ibland utföras av hantverkare eller andra företag du anlitar för att utföra själva jobbet, och ibland kan det krävas en extern part som kontrollerar eller besiktigar. Kopplat till PBL är även Plan och Byggförordningen som förtydligar och förklarar viktiga saker ur PBL.

Boverkets byggregler

Boverket är en statlig myndighet som jobbar med alla typer av frågor som rör boende och byggande. Här kan du som bygger eller utför andra hus- eller tomtarbeten ta del av krav, regler och lagar kring allt från vilka olika typer av byggmaterial som är tillåtna till frågor om brandskydd eller buller.

Ansvar för byggets försäkringar

En annan mycket viktig aspekt av att vara byggherre är att du ansvarar för att de försäkringar som måste finnas också existerar, att premierna är betalda och allt är i sin ordning. Går något fel under bygget, eller längre fram i tiden, och försäkringen visar sig inte gälla är det du som byggherre som bär ansvaret, även om försäkringen tecknades av en byggfirma eller annan entreprenör du anlitat.

Byggherre krav regler fakta
Som byggherre har du ansvar från planering till färdigt bygge.

Därför är det viktigt att du alltid begär att få försäkringsbevis från företaget om du låter dem sköta försäkringarna åt dig.

Några exempel på relevanta byggförsäkringar som du kan behöva teckna som byggherre är byggfelsförsäkring (som förvandlas till nya åtgärdandeförsäkringen), färdigställandeskydd eller ansvarsförsäkring (klicka på länkarna för mer information om dessa olika byggförsäkringar).

Sammanfattningsvis kan man säga att byggherren har tre huvudsakliga krav på sig:

1. Se till att byggprojektet följer lagar och regler.

2. Se till att projektet omfattas av nödvändiga försäkringar.

3. Att löpande ha helhetsansvar för hela projektet.

Ofta kan denna roll underlättas väsentligt om du lägger ut entreprenaden helt på en eller flera företag som sköter ditt bygge eller annat arbete. Ett bra tips när du vill anlita byggfirmor för större projekt är att alltid begära in offerter och lösningsförslag från minst fem olika byggfirmor (gratis offertförfrågningstjänst i länken). Hittar du en kunnig och erfaren byggare underlättas ditt liv som byggherre väsentligt.