Fortsatt debatt kring byggfelsförsäkringen

Vi har skrivit rätt omfattande guider kring byggfelsförsäkringen och annat som berör den som bygger och renoverar ur försäkringssynpunkt. Nu har SVT gjort några riktigt sevärda inslag kring frågan om byggfelsförsäkringen, och om den verkligen fungerar. Problemet är att väldigt få verkar få ut några pengar och försäkringsgivarna gör storvinster.

De tar även upp några konkreta exempel på husägare som drabbats av fuktskador i husgrunden och som trängt sig in i huset, med allvarliga hälsorisker som följd. Ändå har inte byggfelsförsäkringen fallit ut. Rätt märkligt tycker vi…

Här är mer läsning i frågan:

  1. Vår guide till byggfelsförsäkring och vår guide till färdigställandeskydd.
  2. Ett av SVT:s inslag (se fler till höger om klippet). Du hittar även klippet här nedanför om du vill kolla direkt här på Byggformedling.com.
  3. Försäkringsbolaget Gar-Bos replik till SVT:s inslag. Se även debatten på deras Facebooksida.
  4. Dessutom intressant att bostadsministern tidigare öppnat upp för att ta bort byggfelsförsäkringen.


Intressant även att se undantagsreglerna som försäkringsbolagen kommer med, här är några av de undantag som bolagen friskriver sig för att slippa täcka:

  • Fel eller skada, som har upptäckts eller borde ha upptäckts före eller vid godkänd slutbesiktning eller otillräckligt åtgärdande av sådant fel eller skada.
  • I fråga om småhus – fel eller skada som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar enligt 59 § konsumenttjänstlagen ersätts endast om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.
  • I fråga om flerbostadshus – fel eller skada som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar ersätts endast om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.
  • Försäkringshavarens kostnader för avhjälpande av fel eller skada innan anmälan till försäkringsbolaget är gjord och åtgärden är godkänd av försäkringsbolaget.
  • Kostnad för skada och avbrott i rörelse eller ersättning för inkomstförlust.

Vad tycker du, bör byggfelsförsäkringen fortsätta vara ett krav för större byggen även för privatpersoner?