Takskottning

Takskottning_takläggare_taklaggare.se_takröjning_istappar_isblock_höghöjdsarbeten_takfirmor_byggförmedling_byggformedling.com

Nu är vintern här med besked. Snön vräker ner i stora delar av Sverige och varningar för snökanoner går varmt i dagspressen och på löp. Något varmare temperaturer på dagen skiftar till minusgrader på nätterna och skapar hala vägar och inte minst is och istappar på taken. Är du fastighetsägare så har du ett sort ansvar gentemot person eller egendom (bilar och så vidare) som kan skadas av nedfallande istappar och isblock som kan falla ned från fastigheten du äger. Det kan bli dyrt om du inte sköter din takskottning. Vi samarbetar med Takläggare.se som är en offerttjänst där du kan göra en kostnadsfri offertförfrågan för takskottning för din fasthet, du hittar den här!

Det finns många takfirmor som är professionella med stor kunskap och respekt för säkerhetsfrågor kring takskottning på vintern som du kan anlita. Dels så är de utbildade inom höghöjdsarbete och lägger stor vikt vid att göra ett bra jobb och säkerhetsställa din fastighet från istappar, isblock och stora mängder snö från att falla ner på marken.

Varje vinter läser och hör vi om olyckor som sker till följd av fastighetsägare som snålar in på taksskottning och inte tar olycksrisken på allvar. Det är inte bara oansvarigt och förkastligt, det ger även en fingervisning om hur fastigheten sköts i allmänhet och kan bli en riktigt dyr historia och ett onödigt gnagande sår på ditt samvete.

Det finns flera olika lösningar på hur takskottningen sker. Exempelvis finns det takfirmor som tar ett helhetsansvar och tar över allt som har med snöröjningen att göra, då är det även de som inspekterar och beslutar om när det är dags för ny röjning efter snöfall, när istappar och block bildats och så vidare. Även vid olycksfall på person och egendom eller när de själva skulle råka ut för en olycka vid arbetet. Det finns även avtal där du som fastighetsägare har ansvaret och snöskottarna kommer och röjer taken när du tycker att det är dags.

Ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 § andra stycket, som säger bl. a. Följande: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”