Byggfelsförsäkring, priser och viktig information

En byggfelsförsäkring är ofta ett måste när du tar in hantverkare som bygger om eller renoverar. Särskilt vid större projekt såsom husbyggen eller större renoveringar av badrum och kök är det extremt viktigt att det finns en byggfelsförsäkring i grunden. Även vid mindre projekt kan en sådan försäkring vara en klok idé.

Så fungerar en byggfelsförsäkring

Till att börja med ska du vara medveten om att du enligt lag måste ha byggfelsförsäkring om du bygger ett nytt hus, oavsett om det sker ”nyckelfärdigt” eller på annat vis. Det kan även vara ett krav när du gör andra större renoverings- eller byggarbeten; om arbetet kostar över tio basbelopp (ett basbelopp 2013 är på 44 500 kr) så är även då en byggfelsförsäkring ett måste.

Observera att en byggfelsförsäkring även är ett måste om du utför arbeten även inne i huset som är anmälningspliktiga och som kostar dig mer än de tio basbeloppen (alltså mer än 445 000 kr för år 2013).

När försäkringen är tecknad (begär alltid skriftligt försäkringsbevis om du låter din hantverkare teckna försäkringen åt dig) så skyddar den dig mot fel som uppstår under bygget, mot en viss självrisk.

Hur vet jag om byggfelsförsäkringen är ett krav?

Är du osäker bör du prata med din lokala byggnadsnämnd i kommunen. De fattar beslut i dessa frågor och kan hjälpa dig på traven.

En gråzon är fritidshus som kan omfattas av kravet på försäkring men detta avgörs från fall till fall. Så planerar du en större ombyggnad eller tillbyggnad, se till att kolla vilka försäkringar som krävs. Det är ditt ansvar som byggherre.

I undantagsfall kan även mindre projekt omfattas av försäkringskravet, även här är det din kommun som fattar beslut.

Leverantörer och pris på byggfelsförsäkring

Här är de två företag som tillhandahåller byggfelsförsäkringar på den svenska marknaden.

Gar-Bo
www.forsakring.gar-bo.se
Gar-Bo erbjuder kombinerad byggfelsförsäkring och färdigställandeförsäkring (färdigställandeskydd). Företaget startade som en sammanslutning av olika husföretag såsom Älvsbyhus och Myresjöhus.

Bostadsgaranti (eller ”Försäkrings AB Bostadsgaranti”).
www.bostadsgaranti.se
Bostadsgaranti är ett delvis statligt ägt företag som tillhandahåller byggfelsförsäkringar.

byggfelsförsäkring färdigställandeskydd
En byggfelsförsäkring ger dig ett skyddande ramverk för bygget.

Vad kostar då byggfelsförsäkringen? Generellt kan du räkna med att du får betala minst 12 000-15 000 kronor, och för många projekt ofta en bra bit över 20 000 kronor. Det går dock inte att ge ett entydigt svar på då varje byggprojekt är unikt och har sina egna förutsättningar och risker. Hör därför gärna med båda ovanstående företag om vilket försäkringsskydd de erbjuder och till vilket pris, för att på bästa sätt få en bra försäkring till ett bra pris.

Ofta går man också genom entreprenörerna man anlitar som har bra koll på försäkringskraven. Vill du hitta seriösa byggföretag som bygger hus och genomför större entreprenader rekommenderar vi kostnadsfria tjänsten: Proffsbyggare.se som samlar hundratals proffsiga byggfirmor.

Kritik mot försäkringen

Det finns en hel del kritik mot byggfelsförsäkringen då den statistiskt sett sällan ger någon utdelning till husägare som byggt hus själva eller genomfört större utbyggnader. Kritikerna menar att försäkringen nästan kan ses som en extra skatt på bygget eftersom den måste betalas samtidigt som den egentligen inte ger något skydd.

Samtidigt menar förespråkarna att försäkringen är bra i grunden och syftet är att täcka upp vid de få tillfällen då byggfel inträffar, vilket förhoppningsvis inte sker.

En annan kritik mot byggfelsförsäkringen är att den idag bara kan tecknas hos två olika leverantörer, något som borgar för en undermålig konkurrenssituation. För att försäkringsvillkoren och priserna ska få en rimlig nivå krävs sannolikt att fler aktörer och försäkringsbolag tillhandahåller byggfelsförsäkringar.

En annan diskussion som förs är om mer ansvar för eventuella byggfel bör läggas på byggfirmorna snarare än på byggherren, som ofta är privatpersoner utan den kompetens som krävs för att ha järnkoll på de olika momenten i ett byggprojekt. Dessa saker har tillsammans lett till att en debatt nu förs till och med på riksdagsnivå kring om kravet på byggfelsförsäkring bör tas bort och istället låta den tecknas frivilligt.

Har du åsikter eller erfarenheter kring detta ämne? Berätta i vårt forum vad du tycker eller känner till kring byggfelsförsäkringar.