Åtgärdandeförsäkring

En åtgärdandeförsäkring är den nya försäkringen som ersätter den kritiserade byggfelsförsäkringen. Den skulle i så fall fylla det syfte som byggfelsförsäkringen inte lyckats fylla; ge konsumenter som bygger hus eller genomför andra större projekt ett skydd mot fel som uppstår på grund av byggfel eller slarv hos byggarna.

I korthet skulle denna försäkring fungera på ett liknande sätt som byggfelsförsäkringen, alltså vara obligatorisk vid byggen över tio basbelopp och tecknas av byggherren. Men den stora skillnaden är att försäkringen tydligt kopplas till lagtext vilket gör att försäkringsbolagens egna villkor och bedömningar  utan undantag måste vara förenliga med Plan- och Bygglagen.

Så fungerar åtgärdandeförsäkringen

Detta gäller för denna försäkring som ska stärka konsumentskyddet för den som bygger och renoverar:

  • Den som bygger ett hus eller genomför andra större bygg- och renoveringsprojekt måste enligt lag teckna åtgärdandeförsäkringen.
  • Den beräknas bli avsevärt mycket dyrare än den nuvarande byggfelsförsäkringen, för ett normalt husbygge tror man att pris för åtgärdandeförsäkringen kommer landa på mellan 70 000 – 90 000 kr. Att jämföra med byggfelsförsäkringen som oftast fick en kostnad på 12 000 – 25 000 kronor.
  • Det som dock är positivt är att åtgärdandeförsäkringen faktiskt ska fungera – något som många menar att byggfelsförsäkringen inte gjorde. När ett fel upptäcks ska försäkringsbolaget och ansvarig byggfirma eller entreprenör omedelbart se till att hjälpa kunden. rent konkret så måste försäkringsbolagen nu upprätta en åtgärdsplan inom tre månader från att felet upptäcks. Slut på långdragna och komplicerade utredningsprocesser och handläggningstider.
  • En annan skillnad mot tidigare försäkringar är att även så kallade utvecklingsfel ska omfattas. Det innebär att problem som uppstår när ny eller oprövad teknik eller nya byggmaterial används (såsom de ökända enstegstätade fasaderna) även ska inkluderas och täckas av åtgärdandeförsäkringen.

Allt som allt antas den nya modellen stärka konsumentskyddet, om än till en högre kostnad än tidigare.

Försäkringsbolag som erbjuder åtgärdandeförsäkringen

åtgärdandeförsäkring byggfelsförsäkring husbygge
En åtgärdandeförsäkring är ett måste när du bygger hus.

Tidigare har marknaden dominerats av endast två försäkringsbolag, GarBo och Bostadsgaranti, huruvida fler nu satsar på att erbjuda denna typ av försäkringar återstår att se, men möjligen kan de högre premierna locka till sig fler aktörer, vilket bör leda till en gynnsam konkurrenssituation för de som faktiskt tecknar försäkringarna. Med större möjlighet att jämföra försäkringsgivarnas erbjudanden, priser och villkor kan du som köper försäkringen säkerställa att hitta det försäkringsbolag som passar just dig och just ditt bygge bäst.

Ofta erbjuder byggföretag och leverantörer av hus en ”inbakad” åtgärdandeförsäkring i offerten för projektet, se i så fall alltid till att säkerställa att försäkringen är betald och giltig. Även om du låter byggaren sköta det praktiska så är du som byggherre ansvarig för att de försäkringar som krävs finns. Detta ska en seriös byggfirma givetvis ha koll på, men det skadar aldrig att dubbelkolla. Behöver du hjälp med att hitta kunniga och seriösa byggfirmor kan du använda kostnadsfria tjänsten för att begära in offerter från hantverkare: Proffsbyggare.se.

Exakt hur denna nya åtgärdandeförsäkring utformas återstår att se (och även om färdigställandeskyddet påverkas av förslaget eller inte), denna artikel kommer att uppdateras med ny information när sådan finns att få. Tillsvidare hänvisar vi diskussion och frågor i ämnet till vårt byggforum. Läs också ytterligare om turerna kring åtgärdandeförsäkringen.